Gezonde innovatie

De veehouderij heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt en is steeds sterker van invloed op het rendement van een varkens- en rundveehouderij. Steeds meer taken kunnen met steeds modernere systemen worden geautomatiseerd.

Ontwikkelingen als deze zorgen ervoor dat ook wij onze producten moeten blijven doorontwikkelen. Het optimum immers wordt continu verlegd. In samenwerking met Fransen Gerrits als kennispartner, met onder meer een eigen laboratorium en praktijk proefbedrijven, proberen wij daar maximaal op in te haken of die ontwikkelingen zelfs voor te zijn.

Innoveren doen we om steeds een stap voor te zijn, toegevoegde waarde te creëren ... én omdat we het graag doen. Innovatie gebeurd in het belang van diergezondheid, technische prestatie en financieel rendement ... een hele uitdaging.

Ook efficiëntie en duurzaamheid zijn parameters die we de dag van vandaag meenemen in verbeteringen en innovaties. We zijn tevens partner van Feed Design Lab, een onderzoek & educatiecentrum voor innovatie en verduurzaming van de diervoederindustrie, en werken samen met praktijkcentra voor dierproeven, universiteiten en andere onderzoekscentra.