01 december 2020

Het expanderen van voeders maakt het verschil

Door technologie goed in te zetten op het juiste moment voor elke grondstof en voeder wordt een meerwaarde gecreëerd. We hebben 20 jaar ervaring in het persen, expanderen en extruderen.

Meel vs Korrel vs Expandaat

De oplosbaarheid van een expandaat of een geëxpandeerde korrel is hoger dan deze van meel of geperste korrel:

  • Een homogene brij kan worden verkregen door mengsel met een geëxpandeerd voeder
  • Een homogeen rantsoen dat gemakkelijker tot in de voederbak te krijgen is. vb. combinatie geëxpandeerd aanvullend voeder + CCM

Een voordeel voor het DIER is dat het voeder sneller uiteenvalt in de maag en langer in de maag blijft, waardoor maagsappen er beter op kunnen inwerken en het voeder zo beter wordt voorverteerd. Een geëxpandeerde korrel geeft een gezondere MAAG (maagscore) tov een niet geëxpandeerde korrel. Verder zien we een vertraagde maaglediging, een daling van het aantal dagen DIARREE na spenen.

De hittebehandeling en hoge druk zorgt voor een ONTSLUITING van de nutriënten. Je kan dit vergelijken met een popcorn effect. Het voordeel voor het dier is dat verteringsenzymen gemakkelijker bij de voedingsstoffen kunnen, waardoor de verteerbaarheid stijgt.

Een geëxpandeerde korrel geeft een duidelijke lagere VOEDERCONVERSIE. De meerkost van de hittebehandeling verdient u elke keer opnieuw terug.